احتمال ادامه همکاری قطعه‌سازان با چین

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت‌: هم‌اکنون خودروسازان اروپایی و حتی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو و در کلاس‌های مختلف اعلام آمادگی کرده‌اند‌. آرش محبی‌نژاد اظهار داشت ‌: کشش بازار و مطالبات مردم تعیین می‌کند چه خودروهایی وارد کشور شوند و برای جایگزینی خودروهای چینی با خودروهای اروپایی نیز مشتریان نقش اساسی دارند‌.

وی تصریح کرد‌: هم‌اکنون خودروسازان اروپایی و حتی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو و در کلاس‌های مختلف اعلام آمادگی کرده‌اند اما ممکن است به دلیل قیمت پایین خودروهای چینی و اینکه این نوع خودروها همچنان مشتری داشته باشند همکاری با چینی‌ها ادامه‌دار باشد‌. محبی‌نژاد ادامه داد‌: البته با توجه به پتانسیل‌های خودروسازان غربی مشارکت با آنها به نفع خودروسازان ایرانی است تا خودروهای ساخت مشترک در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند و همچنین در قوانین اقتصادی توجیه‌پذیر شوند‌. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد‌: در میان کشورهای همسایه تنها ترکیه دارای صنعت خودروسازی است و کشورهای همسایه و هم‌مرز ما نیز با 500 میلیون نفر جمعیت می‌تواند بازار خوبی برای سرمایه‌گذاران باشند‌. محبی‌نژاد خاطرنشان کرد‌: این موضوع حائز اهمیت است که خودروسازان چینی در اوج تحریم‌ها ما را یاری کردند پس نباید آنها را هم نادیده گرفت‌.

تاریخ: 
1394/05/09
منبع: 
ایلنا