بخش خصوصی کارگردان ادغام قطعه‌سازان کوچک

هدف از ادغام در صنایع مختلف ازجمله قطعه‌سازی، بهره‌وری بیشتر، ایجاد ظرفیت بزرگتر برای تولید و نشان(برند)سازی عنوان می‌شود.

ادغام قطعه‌سازان کوچک و تبدیل آنها به مجموعه‌ای بزرگتر، حرکت خوبی در صنعت خواهد بود که امید می‌رود محقق شود اما به شرط آنکه سهم قطعه‌سازان کوچکتر در این ادغام ضایع و نادیده گرفته نشود. اقدام برای ادغام قطعه‌سازان کوچک باید به بخش خصوصی واگذار شده و اداره آن نباید به بخش دولتی سپرده یا به صورت خصولتی باشد. در این زمینه باید به بخش خصوصی بهای بیشتری داد، به عبارت دیگر این بخش باید به عنوان کارگردان ادغام قطعه‌سازان کوچک انتخاب شود و دولت به تنهایی به عنوان مجری، ناظر و کارگردان در این حوزه وارد عمل نشود. همچنین ادغام قطعه‌سازان کوچک روی کاهش قیمت‌ها تاثیر بسزایی داشته و منجر به تولید قطعات خودرو با کیفیت بالاتری خواهد شد. حضور در بازارهای جهانی یکی دیگر از دستاوردهای ادغام قطعه‌سازان کوچک به شمار می‌رود.
هنگامی که مجموعه‌ها با هم ادغام شوند، توانمندی و ظرفیت بزرگتری ایجاد خواهد شد؛ این ظرفیت می‌تواند در بخش تولید، صادرات، کیفیت، بهره‌وری، قیمت و... وجود داشته باشد. بی‌تردید امکان فعالیت برای یک واحد تولیدی بزرگ، نسبت به واحدهای کوچکتر بیشتر است. البته درحال‌حاضر قطعه‌سازان کوچک اعتماد کافی و لازم به ادغام با یکدیگر را ندارند، بنابراین به‌نظر می‌رسد این طرح مورد حمایت و استقبال آنها قرار نگیرد زیرا از طرف دولت بستر مناسبی برای بهره‌مندی در این زمینه فراهم نشده است.
برای مثال در دوره‌ای برخی شرکت‌های تولیدی آلمانی با یکدیگر ادغام شده و توانستند بسیاری از رقبای بزرگ خود را شکست دهند. این موفقیت در سایه آرامش و اطمینان‌خاطری که دولت آلمان به آنها داد، اتفاق افتاد. اگر در ایران نیز دولت آرامش و بسترهای لازم را فراهم و اعتمادنظر قطعه‌سازان کوچک برای ادغام را جلب کند، طرح ادغام قطعه‌سازان کوچک با موفقیت به سرانجام خواهد رسید.


نوشته‌ی بهروز نعمتی؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی

تاریخ: 
1394/05/08
منبع: 
گسترش صمت