ركود عميق و گسترده‌اي بر توليد حكمفرماست

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران موضوع ركود را محور سخنان خود در اين نشست قرار داد. وي با بيان اينكه دولت يازدهم تاكنون كارهاي بسيار بزرگي به سرانجام رسانده، تصريح كرد كه هنوز كارهاي بسيار بزرگ‌تري وجود دارد كه روي زمين مانده است و نياز به اقدام فوري و جدي دارد.

مهدي پورقاضي ادامه داد: درحال حاضر ركود عميق و گسترده‌يي بر بازار و صنايع داخلي حاكم است و شرايط به گونه‌يي است كه گردش كالا در بازار به‌شدت كاهش يافته و اين درحالي است كه انبار كارخانه‌ها نيز مملو از كالاهاي فروش نرفته است. او به‌طور نمونه به سيمان اشاره كرد و افزود: ركود باعث شده كه محصول كارخانه‌هاي سيمان بين 3 تا 6ماه در انبارها بدون مشتري بماند.

علل ايجاد ركود

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران به يك آمار نيز اشاره كرد، اينكه ميزان پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در پاييز سال93 نسبت به پاييز سال94 كاهش 2/45درصدي در كل كشور و كاهش 9/56درصدي درتهران را نشان مي‌دهد كه پروانه‌هاي سال92 نسبت به سال‌هاي قبل از آن افت داشته است.
 اين فعال اقتصادي با بيان اينكه در پروژه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، سرمايه‌گذاري‌ها اندك است چون تكليف قيمت خوراك مشخص نيست، افزود: «در بورس كالا خريد مواد پليمري در تيرماه سال94 مقدار 119هزار تن را نشان مي‌دهد كه نسبت به تيرماه سال93 كه 213هزار تن بوده معادل 48درصد كاهش پيدا كرده است. پروانه‌هاي معدني براساس گزارش وزارت صنعت، معدن، تجارت كاهش پيدا كرده است. اين سياه‌نمايي نيست.» رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه راه‌حل‌هاي پيشنهادي بخش خصوصي و به‌طور مشخص كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران را با معاون اول و ديگر ميهمانان دولتي درميان گذاشت. پورقاضي نخستين اقدام را تغيير در پيشران‌هاي خروج از ركود عنوان كرد كه براساس تصميم تيم اقتصادي دولت يازدهم، روي صنايع مادر و بزرگ مثل نفت و گاز پتروشيمي و فولاد متمركز شده بود. او گفت: «تعدادي از اقتصاددان‌ها معتقدند كه بايد پيشران‌هاي خروج از ركود عوض شوند و دولت به ‌جاي صنايع مادر، از كالاي مصرفي كوتاه‌مدت، مثل خوراك مردم، پوشاك مردم، تفريح مردم، درمان مردم و از اين قبيل حمايت كند. وي همچنين يادآور شد كه يكي از لازمه‌هاي اين تغيير، اصلاح سيستم‌هاي اعتباري و در واقع روي آوردن به كارت‌هاي اعتباري براي ايجاد تحريك در تقاضاست.

لزوم رعايت انضباط مالي

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در بخش ديگري از راهكارهاي پيشنهادي اين كميسيون، به انضباط مالي دولت اشاره كرد و گفت: دولت گردش مالي در اقتصاد را كند كرده است درحالي كه بايد انضباط مالي داشته باشد و تعهداتش را سر موقع، مثل هر معامله‌گر ديگري انجام دهد.
او افزود: دولت مي‌تواند اوراق قرضه بفروشد و حتي مي‌تواند دارايي‌هايش را بفروشد اما دولت اجازه ندارد بدهي‌هايش را به بخش خصوصي با تاخير پرداخت كند. تسهيل صادرات براي خروج از ركود يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي مطرح شده ازسوي پورقاضي بود.
او در اين زمينه به رفع مشكلات گمركي در كشورهاي همسايه و در قالب موافقتنامه ترجيحي دوجانبه با تمام همسايگان، همچنين ساماندهي حمل‌ونقل كالا با همسايگان اشاره كرد.

تاریخ: 
1394/05/13
منبع: 
تعادل