شماره صد و سی و دوم ماهنامه «صنعت ریخته‌گری»

برخی از مطالب ماهنامه «صنعت ریخته‌گری» با چند شماره تأخير برای اعضای سايت در دسترس قرار می‌گيرد.(عضو شويد)

برای دریافت مقاله‌ها با ما تماس بگیرید.

عنوان : 
شناسنامه و فهرست مجله «صنعت ریخته‌گری» شماره 132
عنوان : 
گزارش: اهمیت آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
عنوان : 
گزارش: دغدغه شکوفایی یک صنعت بزرگ
عنوان : 
گزارش: نسیم رونق در صنعت ریخته‌گری وزیدن گرفته است!
عنوان : 
گزارش: نگران و امیدوار به آینده!