فرم اشتراک مجله صنعت ریخته گری

بهای اشتراک
  • پست عادي: يك سال 700000 ريال
  • پست سفارشي: يك سال 800000 ريال

اشتراك براي استادان و دانشجويان دانشگاه‌ها با ارسال گواهي يا فتوكپي كارت با تاريخ معتبر از محل تدريس يا تحصيل 10% تخفيف خواهد داشت. 

 

  • برای اشتراک نشریه صنعت ریخته گری لطفا وجه اشتراک را به حساب جاری 1776300425108 بانك سپه شعبه سليمان خاطر (شماره کارت 2459-6740-1010-5892) به نام آقاي منصور دهقان پور واریز نمایید، اين فرم را تكميل و به همراه فيش واريزي نقدي براي نشريه (پست/نمابر/پست الكترونيك) نماييد
  • شبا: 5108-42-300-1776-000-5000-9101-IR
  • تلفكس: 88328417، 88328418، 88328419، 88328420، 88328421 و یا 02188328157
  • شماره صندوق پستي: 1511-15745 
  • پست الكترونيك: kargahhonar@yahoo.com