ماليات توليد‌كنندگان ابهامات بسياري دارد

رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران طي سخناني به بيان برخي راه‌حل‌هاي پيشنهادي اين كميسيون براي بهبود فضاي كسب‌وكار دركشور پرداخت.

بهبود رتبه كشور در شاخص‌هاي كسب‌وكار، تامين منابع مالي مورد نياز، تسريع جذب سرمايه‌گذاري خارجي، كمك به نقش‌آفريني بانك‌ها در توسعه اقتصادي كشور، اصلاح سيستم سلامت و مبارزه با فساد و لزوم اصلاح قوانين بيمه، ماليات و كار كه منجر به تسهيل درفضاي رقابتي مي‌شود ازجمله راهكارهاي مطرح شده ازسوي محمدرضا نجفي‌منش بود. نجفي‌منش در ادامه به برخي مشكلات پيش آمده از محل ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: «ماليات بر ارزش افزوده اصولا بايد از مصرف‌كننده نهايي در زمان خريد دريافت شود، اما چون اين سازوكار در دولت فراهم نشده، پرداخت اين مبلغ بر دوش واحدهاي توليدي قرار گرفته است. به گفته وي، برخي از كالاها از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند اما مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده آن مشمول اين ماليات است، درحالي كه بعضي از كالاها نيز مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستند اما مواد اوليه آنها معاف است و همه اينها درشرايطي است كه از توليدكننده ماليات بر ارزش افزوده كل را درخواست مي‌كنند. رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران خواستار درنظر گرفتن فرجه زماني ازسوي سازمان امور مالياتي در اين موارد شد. معضلات ناشي از بيمه، محور ديگر سخنان اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بود. به گفته وي باتوجه به تامين بيش از 60درصد منابع بيمه توسط كارفرمايان، اين بخش از اقتصاد كشور نقش مناسب با سهم پرداختي را در شوراي عالي بيمه ندارد. نجفي‌منش همچنين يادآور شد كه سازمان تامين اجتماعي طبق ماده 39 حداكثر 6ماه پس از ارسال ليست بيمه مي‌تواند به مواردي كه در مورد آن مردد است، رسيدگي كند اما سازمان اين محدوده زماني را رعايت نمي‌كند و گاها مستندات 10سال پيش را براي رسيدگي از كارفرمايان مطالبه مي‌كند. رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران در ادامه افزود: باتوجه به عزم دولت مبني برحل مشكلات، پيشنهاد مي‌شود يك هيات مذاكره‌كننده جهت حل مشكلات داخلي تشكيل و به همان سياقي كه در مذاكرات 1+5 انجام و توفيق خوبي حاصل شد، در داخل نيز پيرامون حل مسائل و مشكلات موجود انجام شود.

تاریخ: 
1394/05/13
منبع: 
تعادل