پيش‌بيني بحران صنعت فولاد در سال 2016

دورنماي سود صنعت فولاد در سال 2015 و 2016 همچنان منفي باقي مانده است، اما اين ديدگاه شامل سال 2017 نمي‌شود و انتظار دريافت اخبار خوب و سودمندي براي صنعت فولاد مي‌رود.

جدا از انتظارات ما از بهبود محيط اقتصادي، دو عامل زير نيز سوددهي را بهبود مي‌بخشند: اول اينكه در سال‌هاي 2015 و 2016 نابساماني مالي شركت‌هاي فولادي در بسياري موارد به حدي خواهد بود كه تعداد زيادي از كارخانه‌هاي فولادي، كوچك يا حذف مي‌شوند. دوم آنكه شركت‌هاي فولادي كه مواد خام فولادسازان را به قيمت بازار خريداري مي‌كنند، رقابت‌پذير شده و تا سال 2018 وضعيت بهتري نيز خواهند داشت، بدليل اينكه عرضه مازاد مواد مذكور بسيار زياد خواهد بود. 

 


تغيير احتمالات براي صنعت فولاد غيرچيني: 2015 تا 2017 
سناریو  2015 2016 2017
دوره رکود  70 درصد 30 درصد 5 درصد
دوره نامساعد 25 درصد 40 درصد 10 درصد
دوره نسبتا مساعد 5 درصد 20 درصد 35 درصد
دوره مساعد  0 5 درصد 30 درصد
دوره رونق و رشد 0 5 درصد 20 درصد

 

بر اساس بررسي انجام شده بنظر مي‌رسد دورنماي تقاضاي فولاد سال جاري (2015) براي چين و كشورهاي ديگر در بهترين حالت، ثابت بماند. اما در سال 2016، توليد جهاني فولاد ممكن است ثابت مانده و افزايش نيابد، بدليل اينكه تقاضاي فولاد چين احتمالا هنوز در حال كاهش بوده و در خارج از چين نيز امكان برگشت قيمت‌ها كم است. از سوي ديگر سود خوبي براي كارخانه‌هاي فولاد خارج از چين در سال 2017 پيش‌بيني مي‌شود. همچنين درصد عملياتي شدن ظرفيت اقتصادي صنعت فولاد براي (تقويت قيمت) به حدي افزايش خواهد يافت، كه قيمت‌ها به سمت قيمت‌هاي كارخانه‌هاي غيرچيني متمايل خواهد شد، گرچه كارخانه‌هاي نورد چيني هنوز صادر‌كنندگان قابل توجهي باشند. 

 


از سوي ديگر بنظر مي‌رسد تقاضاي فولاد در سال 2017 احتمالا در خارج از چين افزايش يابد، گرچه ما انتظار برگشت قيمت‌ها را در چين نداريم. همچنين ظرفيت فولادسازي در سال 2017 كمتر از اوايل سال 2015 خواهد بود. همچنين قيمت صادرات تسمه گرم نزديك به قيمت كف خواهد بود. اين قيمت از هزينه نهايي نورد نيز پايين‌تر است؛ به گونه‌يي كه طوري كه وارد چرخه مرگ قيمت‌ها خواهد شد. البته پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت فولاد، با ركود بزرگ مواجه شود. همچنين از منحني هزينه WSD در مورد قيمت تسمه گرم در آمار نزديك به كف قيمت است و هر تن به ميزان 100 دلار در سال كاهش مي‌يابد. بر اين اساس، توليد جهاني فولاد امسال به ميزان 4/1درصد كاهش مي‌يابد. دليل اصلي آن تسري مشكلات مالي عنوان مي‌شود، كه سرمايه‌گذاري در بخش دارايي ثابت را كاهش مي‌دهد. 

 


 به گزارش «ايميدرو»، چشم‌انداز توليد فولاد سه ساله جهاني به اين شرح است كه؛ در سال 2015 توليد با 24‌ميليون تن كاهش از 1، 662‌ميليون تن در سال 2014 به 1، 638‌ميليون تن مي‌رسد. در سال2016، توليد با 3‌ميليون تن كاهش به 1، 635‌ميليون تن مي‌رسد. اين در حالي است كه در سال 2017 توليد با افزايش 44‌ميليون به 1، 679‌ميليون تن خواهد رسيد. با اين فرض كه سرمايه‌گذاري در بخش دارايي ثابت كه در خارج از چين صرف مي‌شود، تقاضاي فولاد را افزايش خواهد داد. البته اين در حالي است كه در اين بررسي عامل تاثير تغيير ارز، متفاوت از گذشته عمل مي‌كند؛ چرا كه در گذشته WSD مشاهده نمود كه ارز قوي براي رشد اقتصاد يك كشور و مخصوصا عملكرد مالي صنعت فولاد آن كشور مضر است، اما ارز ضعيف نيز ديگر نوشدارو نخواهد بود. در مورد قيمت‌گذاري سنگ‌آهن، نيز ساختار صنعتي صنعت سنگ‌آهن شبه انحصاري است، كه از نقطه نظر ساختار قيمت انحصاري ناپايدار است. و در مورد زغال كك شو و كك متالورژي، بهترين سناريوي آن عدم تغيير قيمت‌هاست. همچنين در ارتباط با قراضه فولاد، هنوز به نظر مي‌رسد برخلاف سنگ‌آهن و زغال كك، هر تن 80 دلار بالاتر است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد، فولاد چين مورد تهديد باشد و اين مساله به‌دليل اجتناب‌ناپذير بودن كاهش تقاضا است. همچنين ظرفيت فولادسازي در چين در حال ركود است. 

 

 


ظرفيت فولادسازي جهاني

 


از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد، مشكلات مالي به بار آمده، همراه با عدم اطمينان به چشم‌انداز تقاضا و قيمت فولاد، منجر به كاهش ظرفيت جهاني فولادسازي در سال 2015 و 2016 مي‌گردد. ظرفيت اقتصادي مفهوم كليدي است و تمركز بر درصد عملياتي شدن ظرفيت اقتصادي ناظران صنعت را بيشتر آگاه مي‌نمايد از اينكه چرا ضربه قيمت آتي فولاد ممكن است زودتر از انتظار بيايد. از اين منظر ظرفيت موثر به عنوان مقدار توليد فولادي تعريف مي‌شود، كه ممكن است يكسال بعد از اينكه قيمت‌هاي فولاد صعود كرد، رخ دهد. ظرفيت موثر از سال 2014 تا سال 2017 در خارج از چين ممكن است با كاهش 51‌ميليون تن به 1.005‌ميليون تن برسد (اين ارقام ممكن است بسيار محافظه‌كارانه باشد). همچنين در چين، با توجه به نظارت شديد بر كنترل آلودگي بسياري از كارخانه‌هاي ذوب فولاد حذف خواهند شد. طبق اين نظريه ظرفيت موثر در سال 2017 ممكن است با كاهش 101‌ميليون تن به 890‌ميليون تن برسد.

تاریخ: 
1394/08/24
منبع: 
تعادل