امضای چند پیش قرارداد با قطعه‌سازان داخلی

در حالی ایران خودرو و پژو قرار است اواخر امسال اولین محصول مشترکشان را روانه بازار ایران کنند که تا همین چند روز اخیر پژو همچنان در حال استعلام وضعیت واحدهای قطعه سازی کشور برای آغاز تولیدات مشترک بود به طوری که این روند موجب نگرانی برخی از قطعه سازان از عدم همکاری روشن در این زمینه شده بود حال به گفته دبیر انجمن قطعه سازان چند پیش قرارداد با قطعه سازان داخلی به امضاء رسیده است.

دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، در جریان همکاری پژو با قطعه سازان ، از امضاء چند پیش قرارداد با قطعه سازان داخلی خبر داد و گفت‌: طی روزهای اخیر و در جریان انتخاب قطعه سازان داخلی برای آغاز تولیدات مشترک ، چند پیش قرارداد بین پژو و قطعه سازان به امضاء رسیده است.

مازیار بیگلو افزود‌: خوشبختانه مذاکرات برای تولید قطعاتی که در فاز خودکفایی قرار دارند روند خوبی دارد.

وی تصریح کرد‌: البته در این جریان بنا نداریم تا فشاری را برای تسریع در کار وارد نماییم تا از کیفیت همکاری ها کاسته شود.

وی همچنین در خصوص تعداد این پیش قراردادها گفت‌: جزییات این قرارداد و اینکه با چه تعداد از قطعه سازان و در چه قطعاتی این پیش قراردادها به امضاء رسیده را باید شرکت ایکاپ اعلام نماید.

 

آخرین آمارها از میزان کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان

وی در ادامه به موضوع مطالبات قطعه‌سازان و آمار دقیق میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان اشاره کرد و اظهار داشت‌: در حال حاضر میزان کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان 4500 میلیارد تومان که البته کل این رقم‌، تنها مطالبات معوقه قطعه‌سازان را شامل نمی‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد‌: درصدی بسیار کمی از این رقم مطالبات معوقه قطعه‌سازان و بخش زیادی از آن شامل مطالباتی است که تاکنون سررسید آن نشده است.

بیگلو ضمن اشاره به جلسه اخیر هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با مدیران دو خودروساز بزرگ کشور تصریح کرد‌: بر‌اساس تعهدات اخیر مدیران شرکت‌های خودروساز‌، تا پایان امسال بیشتر مطالبات معوقه قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد.

تاریخ: 
1395/10/19
منبع: 
خبر خودرو