انتشار راهنماي جديد قوانين تجاري

يكي از وظايف اصلي اتاق بازرگاني بين‌المللي موسوم به ICC يكسان‌سازي قوانين و ارائه آخرين دستاوردها براي هماهنگي قوانين تجاري بين كشورها است. در همين راستا كميسيون بانكي اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)، گروه ولفسبرگ و انجمن بانكداران تامين مالي و تجارت (BAFT)، بطور مشترك، اقدام به انتشار اصول تامين مالي تجاري كرده‌اند. اين راهنما، آخرين تجديدنظر اصول تامين مالي تجاري گروه ولفسبرگ در سال ۲۰۱۱ را بروزرساني كرده است. راهنماي حاضر، دامنه وسيع‌تري از صنعت تامين مالي را دربرگرفته و با انجام مطالعه و ارزيابي دقيق بر موسسات تامين مالي جهاني و منطقه‌يي در تامين مالي تجارت بين‌المللي، تهيه شده است.  اين سند در پاسخ به تقاضاي رو به رشد براي تنظيم مقررات و همچنين لزوم كاربرد دقيق‌تر مقررات موجود در صنعت تامين مالي، مورد بازنگري قرار گرفت. اين تلاش مشترك به استانداردسازي شيوه پيروي از قوانين تامين مالي در معاملات تجاري، كمك خواهد كرد. انتشار اين راهنما حاصل بيش از دو سال فعاليت صورت گرفته توسط سازمان‌هاي مذكور و اعضاي آنهاست.
اليوير پاول، رييس سياست كميسيون بانكي ICC، گفت: اين راهنما همگام با فعاليت مرسوم كميسيون بانكي ICC به مديريت خطر جرايم تامين مالي در محصولات تجاري مي‌پردازد كه طبق مقررات UCP، URC و... تهيه شده‌اند. بانك‌ها براي تنظيم استانداردها بايد بر اساس كسب و كار تجاري خود عمل كنند تا مبناي درستي براي تداوم تامين مالي تجارت بين‌المللي از سوي بانك‌ها فراهم شود.   تاد بورول، رييس و مديرعامل انجمن بانكداران تامين مالي و تجارت (BAFT)، اظهار داشت: «هنگامي كه انجمن‌هاي پيشرو در صنعت تامين مالي با هم فعاليت كنند، استاندارد قوي‌تري براي شيوه‌هاي كاري قابل قبول در سطح جهاني توسعه مي‌يابد كه از سوي كل جامعه جهاني تامين مالي تجارت صرف‌نظر از اندازه مورد پذيرش خواهند بود.»  او افزود: اين اصول تمايز ميان همه بانك‌هاي فعال در تامين مالي تجاري را از نظر توسعه، فرهنگ و اندازه در نظر گرفته است و مختص يك كشور نيست.
«تريسي پارادايز»، دبير اجرايي گروه ولفسبرگ گفت: «همكاري گسترده ميان گروه ولفسبرگ، اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و انجمن بانكداران تامين مالي و تجارت (BAFT)، براي ارتقاي اصول تامين مالي تجاري ۲۰۱۱ گروه ولفسبرگ، شمار وسيعتري از نهادهاي تامين مالي را دربر مي‌گيرد و لذا متضمن كاربرد وسيع‌تر اين اصول در صنعت تامين مالي است. انتشار اين راهنما به خصوص در شرايط اخير تمركز بر جريان‌هاي تجارت بين‌المللي و بانكداري، به ‌موقع بود. اين تلاش نشان مي‌دهد كه چنين كار مشتركي مي‌تواند بر اين صنعت اثرگذار باشد و بي‌ترديد در آينده موجب تلاش‌هاي بيشتر روي ديگر مسائل خواهد شد.»

تاریخ: 
1395/11/12
منبع: 
تعادل