روند داخلی سازی قطعات نیازمند بازنگری است

یک فعال صنعت قطعه سازی کشور در خصوص تاثیر واردات قطعات خودرو بر انتقال دانش تولید گفت: واردات قطعات خودرو لزوما همراه با انتقال تکنولوژی تولید نیست و برای فراهم سازی زمینه انتقال دانش از طریق واردات لازم است در قراردادها به این مسئله اشاره گردد.

علی اکبر جوان روح افزود: در قراردادهای جدید خودروسازان و قطعه سازان توجه به انتقال فناوری و تکنولوژی تولید از اهمیت بسیاری برخوردار است و برای دستیابی به این توان بایستی در زمان انعقاد قرارداد به مسئله انتقال دانش توجه گردد.

وی در ادامه تصریح کرد: صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران بایستی از حالت انحصاری خارج گردد و زیرساخت های لازم برای ورود قطعه سازان و خودروسازان جهانی به این صنعت فراهم شود تا رویه تولید قطعات و خوروهای داخلی از وضعیت کنونی خارج شود.

وی اظهار داشت: روند داخلی سازی قطعات نیازمند بازنگری است و برای رشد و پیشرفت داخلی سازی در این صنعت لازم است قطعه سازان به دنبال راهکارهای اساسی باشند.

وی با بیان اینکه صنعت قطعه سازی وابسته به صنعت خودروسازی است، اذعان داشت: صنعت خودروسازی تاثیر مستقیمی بر صنعت قطعه سازی دارد و برای رشد آن قطعه سازان موظف به ارتقای توان تولید هستند و باید بر طبق اصول کارشناسی فعالیت نمایند.

وی اظهار داشت: به کارگیری نیروی انسانی متخصص و ورود تکنولوژی های نوین تولید در بهبود وضعیت فعلی تولید قطعات موثر است.

جوان روح در پایان بیان کرد: صنعت قطعه سازی ایران نیازمند سرمایه گذاری از سوی طرف های خارجی است چرا که اقتصاد کنونی کشور جوابگوی نیازهای این صنعت نیست البته بالا بودن نرخ ارز موجب رکود در صنعت قطعه سازی شده و زیان های بسیاری به قطعه سازان داخلی وارد نموده است.

تاریخ: 
1396/01/21
منبع: 
خبر خودرو