قطعه‌سازانی که با جایگزینی محصولات جدید به مرز ورشکستگی می‌روند

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور می‌گوید: طرح پرداخت مطالبات قطعه سازان از محل پیش‌فروش‌ها عملی نیست چرا که بخش زیادی از ارقام به دست آمده از جریان پیش فروش خودروسازان برای خرید کالای خارجی و سی کی دی خودروهای جدید هزینه می‌شود.

آرش محبی نژاد اظهار داشت: در صورتی که در آینده نیز 40 درصد از تولیدات جدید نیز داخلی سازی شوند همچنان 60 درصد از این تولیدات به صورت سی کی دی وارد خواهد شد که طبعا شرکتها نیازمند تامین خارجی از محل پیش فروش ها خواهند بود.

وی تصریح کرد : هر چند خودروسازان می توانند از محل سودهایی که در جریان تولیدات جدید و پیش فروش ها بدست می آورند بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت نمایند.

وی همچنین یکی از معضلات قطعه سازان را تولید خودروهای جدید اعلام کرد و افزود : در شرایطی که روز به روز اوضاع قطعه سازان رو به وخامت است بی شک تولید خودروهای جدید به جهت شیب عمق ساخت داخل موجب کاهش سهم قطعه سازان داخلی در روند تولید خواهد شد.

وی گفت : در حالی که امروز سهم قطعه ساز داخلی در تولید محصولاتی مانند پراید ، سمند ، پژو 405 حدود 70 تا 80 درصد است بی تردید با جایگزینی و تولید خودرویی جدیدی که با 20 تا 40 درصد ساخت داخل آغاز می شود بخش زیادی از قطعه سازان با افت تولید و ورشکستگی مواجه خواهند شد.

وی افزود : روند جایگزینی خودروهای جدید با خودروهای قدیمی در صورتی که با روال کنونی پیش برود در بهترین حالت و با داخلی سازی 40 درصد نیز خیل عظیمی از قطعه سازان را بیکار خواهد کرد بنابراین باید فکری برای این مساله شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور، افزایش سرعت در دستیابی به عمق ساخت داخل خودروهای جدید را راهکار رفع این مشکل دانست و اظهار داشت : باید عمق ساخت داخل خودروهای جدید با سرعت بیشتری صورت گیرد ضمن اینکه پروسه جایگزینی خودروها را با برنامه دقیقی اجرایی شود.

محبی نژاد همچنین با اشاره به شروط چهارگانه وزارت صنعت برای مشارکت های جدید خودروسازان گفت : یکی از این شروط شروع تولید با عمق ساخت داخل 40 درصد بود که در صورتی که این شرایط در تولیدات جدید رعایت شود قطعا ظرف یک تا دو سال به عمق ساخت داخل 70 درصد خواهیم رسید اما چنانچه شروع با ساخت داخل کمتری باشد مسلما در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

تاریخ: 
1396/04/24
منبع: 
خبر خودرو