7500 واحد تولیدی شناسنامه‌دار می‌شوند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واحد HSEE را در شهرک‌ها راه‌اندازی کرده است. در سال گذشته در راستای ایمنی و بهداشت در واحدهای کوچک و متوسط 5 هزار و 700 شناسنامه ممیزی صادرشده و در سال جاری نیز 7 هزار و 500 بنگاه شناسنامه‌دار خواهند شد.

علی یزدانی با اشاره به عدم توجه کافی به بهره‌وری در مراکز صنعتی، اظهار کرد: در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که بیش از 96 درصد از صنایع کشور قرار دارند، مشوقات ویژه‌ای در قالب آموزش رایگان برای توسعه کارها مدنظر قرار گرفته است؛ به‌طوری که در سال گذشته 110 هزار نفر از آموزش بهره‌مند شدند و در سال جاری نیز آموزش 160 هزار نفر در برنامه عملیاتی گنجانده شده است. وی در ادامه بازاریابی برای فروش محصولات تولیدی واحدهای صنعتی را یکی از دغدغه‌های دولت برشمرد و گفت: دولت یازدهم برای تحقق این مهم، به بیش از 30 کشور، رایزن بازرگانی اعزام کرده است و با نشست‌هایی هم که با چین برگزار شد 1700 مترمربع فضا برای عرضه و معرفی محصولات ایرانی تدارک دیده‌شده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه در کل کشور 956 شهرک و ناحیه صنعتی با اشتغال 800 هزار نفر وجود دارد یادآور شد: بیش از 50 درصد نیروهای شاغل در بخش‌های صنعتی کشور در واحدهای تولیدی و صنعتی اشتغال دارند.

تاریخ: 
1396/04/25
منبع: 
شاتا