علت افزایش 15 درصدی تعرفه مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان چیست؟

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور ، تامین مواد اولیه مورد نیاز را مساله جدی این روزهای بسیاری از قطعه سازان اعلام کرد و گفت : افزایش یکباره تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای قطعه سازی بخش مهمی از مشکلات امروز قطعه سازان است.

احمدرضا رعنایی با اشاره به تلاش های صورت گرفته به منظور رفع این مشکل ،اظهار داشت : با توجه به قوانین جدید  به خصوص افزایش تعرفه در بخش مواد فولادی ، در حال کسب مجوزهای اختصاصی برای بخشی از قطعه سازان هستیم تا با تعرفه های قابل قبول مواد اولیه ای که در داخل امکان تامین ندارد را وارد نمایند.

وی گفت : تا پیش از این تعرفه برخی از مواد اولیه مورد نیاز در واحدهای قطعه سازی 5 درصد بود که متاسفانه هم اکنون به 20 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد : بر همین اساس در حال دریافت مجوز برای برخی از قطعه سازان هستیم تا با رقم قبلی و تعرفه 5 درصد بتوانند مواد مورد نیاز را تامین و وارد نمایند.

وی گفت : بی شک افزایش تعرفه مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان تاثیر زیادی بر هزینه های تولید در واحدهای قطعه سازی خواهد داشت.

وی افزود : هم اکنون به صورت مورد واحدهای قطعه سازی دارای مشکل تامین مواد اولیه  به وزارت صنعت و معدن معرفی و پس از تایید ، معافیت مقطعی واردات را دریافت می کنند.

نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور اظهار داشت : البته این امکان به صورت طرح و قانون مدونی نیست که همه قطعه سازان یکجا و به یکباره بتوانند در این زمینه اقدام به واردات کنند.

رعنایی گفت : در این جریان ایجاد مشکلاتی در گروه مواد فلزی ، تولیدکنندگان آهن و فولاد و ورق های فلزی با توجه به اثر گذاری بیشتر در وزارتخانه و به منظور مقابله با واردات ، تعرفه یک سری اقلام و مواد را به صورت کلی افزایش دادند در حالی که باید پیش از این اقدام نسبت به مواد اولیه تولیدی در داخل و وارداتی تفکیکی صورت می گرفت که متاسفانه این مساله مورد توجه قرار نگرفت.

تاریخ: 
1396/04/26
منبع: 
خبر خودرو