اثرات سرکوب قیمتی قطعه‌سازان بر اوضاع تولید و کیفیت قطعه‌سازان

یک عضو فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور می‌گوید: در شرایطی که ماه‌هاست تمامی آیتم‌های موثر در  بهای تمام‌شده قطعات افزایش یافته اما همچنان این موارد در قیمت قطعات لحاظ نمی‌شود چنانچه این روند شرایط دشواری را برای این صنعت ایجاد کرده است.

نصیری اظهار داشت: متاسفانه از نیمه دوم سال گذشته با افزایش قیمت مواد اولیه مانع بزرگی برای تولید و تامین هزینه در واحدهای قطعه‌سازی ایجاد شده است و همچنان این جریان تداوم دارد.

وی با توجه به تداوم مشکلات قطعه‌سازان تصریح کرد: بی‌تردید هر‌گونه سرکوب قیمتی قطعه‌سازان و عدم در نظر گرفتن آن در هزینه‌های تولید بر افت کیفیت تولیدات در این بخش  تاثیر‌گذار خواهد بود.

وی گفت‌: باید افزایش قیمت قطعات متناسب با هزینه های تحمیل شده در نظر گرفته شود در غیر این صورت این جریان بر کیفیت تولید و نهایتا محصول نهایی قطعه‌سازان و همچنین خودروهای تولیدی اثر گذار خواهد بود.

وی همچنین به گزینه‌های موثر در مدیریت هزینه در واحدهای قطعه‌سازی پرداخت و اظهار داشت‌: بدون در رفع مشکلات کنونی‌، پرداخت مطالبات و تامین نقدینگی‌، راهکاری برای مدیریت بر هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت قطعات نیست.

وی تاکید کرد‌: در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت و مسئولان مواضع و برنامه‌هایشان در خصوص رفع مسائل و مشکلات موجود و وضعیت قطعه‌سازان به روشنی اعلام نماید در صورتی خواستار حفظ اشتغال و تولید در کشور هستند باید مانع تداوم وضعیت کنونی که مشکلات زیادی را برای تولید و برنامه ریزی قطعه سازی ایجاد کرده‌، شوند.

این فعال در صنعت قطعه‌سازی خاطر‌نشان کرد‌: هر چند در این شرایط قطعه‌سازان تلاش کردند نسبت به در ارتقاء کیفیت‌، مدیریت و کاهش هزینه‌ها جلوتر از مجموعه های دیگر حرکت کرده و با کنترل فرایندها جریان هزینه ها و تولید را مدیریت نمایند.

نصیری خاطر‌نشان کرد‌: البته امروز قطعه‌سازانی توانستند در عرصه تولید حضورشان را حفظ کردند که صاحب اندیشه و تکنولوژی بوده و بواسطه مدیریت قوی مجموعه‌هایشان را از چالش و مشکلات جدی در این حوزه حفظ کرده و به فعالیت ادامه دادند.

وی همچنین به برنامه‌های دولت جدید در حوزه تولید و سیاست‌گذاری‌ها در این بخش اشاره کرد و گفت‌: در صورتی که حتی نیمی از برنامه های دولت در حوزه تولید و اشتغال در کشور عملی شود مسلما در سال جاری تولید قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی نیز روند رو به رشدی را طی کرده و شاهد بهبود اوضاع در این صنعت خواهیم بود.

تاریخ: 
1396/07/12
منبع: 
خبر خودرو