شرط اولیه برای ادغام قطعه‌سازان چیست؟!

یک فعال در صنعت قطعه سازی کشور با توجه به تاکید وزیر صنعت بر توسعه و گسترش همکاری های شرکتهای خارجی با قطعه سازان گفت: باید دولت حمایت کند تا قطعه سازان داخلی در روند همکاری های خودرویی حضور پر رنگی داشته باشند.

ابوالقاسم آروند با اشاره به اینکه باید تفاهمات و همکاری با قطعه سازان مشخص شود، اظهار داشت: البته قطعه سازان و مجموعه سازان بیکار نیستند و در حال فعالیت و تامین قطعات خودروهای در حال تولید شرکتهای خودروساز هستند.

وی با اشاره به عدم دسترسی قطعه سازان به اطلاعات و تکنولوژی تولید قطعات خودروهای جدید، گفت: باید قطعه سازان در جریان همکاری اخیر جدید در خصوص خودروهای جدید اطلاع بیشتری کسب کرده و تکنولوژی های جدید در اختیار قطعه سازان قرار گیرد تا بتوانند در روند همکاری ها حضور موثری داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به تاکید مسئولان و دولتمردان مبنی بر ضرورت ادغام قطعه سازان، اظهار داشت: بی شک ادغام قطعه سازان موجب افزایش توانمندی قطعه سازان داخلی و گسترش همکاری با خودروسازان خارجی خواهد شد.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور خاطر نشان کرد: البته شرط اول جهت توسعه توانمندی صنعت قطعه سازی کشور به بازی گرفتن قطعه سازان و مجموعه سازان داخلی در پروژه های جدید خودرویی است و در ادامه مسلما تشکیل شرکتهای بزرگ قطعه سازی و تقویت توانمندی ها در حوزه تولید و تکنولوژی نیز نقش مهمی در پیشرفت این صنعت خواهد داشت.

آروند افزود: بی تردید با ادغام و تشکیل شرکتهای بزرگ در صنعت قطعه سازی، شرکتها به گردش سرمایه و ترونول بالاتری دست یافته و بهتر می توانند به اهداف مورد نظر دست خواهند یافت.

وی تاکید کرد: البته توسعه قطعه سازان بر جریان اشتغال زایی در کشور تاثیر خواهد گذاشت و موجب رشد در این بخش خواهد شد.

تاریخ: 
1396/09/24
منبع: 
خبرخودرو