برنامه دولت برای توسعه قطعه‌سازان چیست‌؟

یک عضو فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور می‌گوید‌: با وجود خبرهایی مبنی بر لزوم پرداخت مطالبات همچنان به بخش زیادی از قطعه سازان پرداخت چندانی صورت نگرفته و کماکان درصد مهمی از قطعه سازان با مشکل جدی نقدینگی مواجه هستند.

نصیری اظهار داشت: مشکلات بدهی واحدها در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته با افزایش قیمت مواد اولیه مانع بزرگی برای تولید و تامین هزینه در واحدهای قطعه‌سازی ایجاد شده است و همچنان این روند ادامه دارد.

وی همچنین با توجه به راهکار موثر در مدیریت هزینه در واحدهای قطعه سازی تصریح کرد: بدون در رفع مشکلات کنونی‌، پرداخت مطالبات و تامین هزینه های وارد بر واحدها، راهکاری برای مدیریت بر هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت قطعات وجود ندارد.

وی در ادامه برنامه های وزارت صنعت و معدن در حوزه تولید به خصوص قطعه‌سازی اشاره کرد و افزود: در صورتی که حتی نیمی از برنامه های دولت و وزارت صنعت و معدن در حوزه تولید و اشتغال در کشور عملی شود انتظار می‌رود در ماههای آتی تولید قطعه سازان و خودروسازان داخلی نیز روند رو به رشدی را طی کند.

این فعال در صنعت قطعه‌سازی خاطر نشان کرد‌: بی تردید بهبود وضعیت کنونی قطعه‌سازان نیازمند استراتژی محکم و منطقی از سوی دولت است تا در راستای این برنامه حرکت های اصولی در صنعت قطعه‌سازی کشور صورت گیرد.

نصیری افزود : در این راستای این برنامه باید همزمان زیر ساخت های لازم برای ارتقاء و توسعه تولید قطعه سازان فراهم شود به طوری نبود چنین زیر ساخت هایی موجب کندی حرکت مسیر توسعه و ارتقاء کیفی در صنعت قطعه سازی ایران شده است.

وی با اشاره به ادامه مشکل سرمایه در گردش قطعه سازان ، اظهار داشت : در سالهای اخیر به دلیل افزایش مشکلات تولید، بخشی از تامین کننده اصلی ورشکست و سرمایه در گردش آنها بلوکه شده است که لازم است دولت در این زمینه دولت و مجلس راهکاری را برای رفع مشکلات تولید کنندگان در بودجه 97 در نظر گیرند.

تاریخ: 
1396/10/05
منبع: 
خبر خودرو