تاکید دوباره بر ادغام قطعه‌سازان

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دیدار با جمعی از قطعه‌سازان گفت: اگر در ادغام قطعه‌سازان نتوانیم به‌طور سیستماتیک با مساله برخورد کنیم، موانع و مشکلات صنعت مرتفع نمی‌شوند. منصور معظمی در دیدار با اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان گفت: ادغام قطعه‌سازان به منزله از بین رفتن نیست، بلکه هدف از این موضوع، هم‌افزایی و ارتقای این صنعت است. معظمی یادآور شد: ما در این صنعت، دو راهکار پیش رو داریم؛ در وهله اول اینکه به این وضع کما فی‌السابق ادامه دهیم یا اینکه دانش فنی در این زمینه را شناسایی کرده و به صاحبان برند متصل شویم.آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان هم تصریح کرد: قطعه‌سازی برای همپایی با استانداردهای جهانی، ‌رفع نیاز خودروسازی، ‌داشتن دانش فنی و زیرساخت‌های خود نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری است.

تاریخ: 
1396/11/01
منبع: 
ایدرونیوز