دولت باید با مدیریت نرخ ارز، از صنعت خودرو و قطعه سازی حمایت کند

این روزها موضوع ارتقاء توان قطعه سازان و توسعه زنجیره تامین خودروسازان از گزینه های مطرح و مهم در جریان تفاهمات و همکاری های خارجی در صنعت خودرو است در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو در شرایط کنونی برای دستیابی به این مهم لازم است سرمایه گذاری خارجی جهت توسعه و نوسازی در حوزه ماشین آلات در حوزه قطعه سازی کشور صورت گیرد.

در چنین شرایطی است که به نظر می رسد اکثر واحدهای تولیدی در صنعت قطعه سازی به جهت تحمیل هزینه ها ناشی از افزایش نرخ ارز و سایر هزینه ناشی از تامین مواد اولیه با کمبود شدید منابع مالی مواجه شده اند.

در همین راستا یکی از کارشناسان صنعت خودرو اظهار داشت: در ماههای اخیر هزینه زیادی به جهت افزایش نرخ ارز در حوزه تامین مواد اولیه به قطعه سازان تحمیل می شود که لازم است وزارت صنعت و معدن فکری برای خروج از این شرایط برای قطعه سازان نماید.

به گفته آزادی مدیریت نرخ ارز را از وظایف مهم دولت است و در چنین شرایطی دولت باید با مدیریت این جریان و دستیابی به نرخ واقعی نرخ ارز از واحدهای تولیدی به خصوص خودروسازی و قطعه سازی حمایت نماید.

وی تاکید کرد : در صورتی که چاره ای برای وضعیت کنونی در نظر گرفته نشود مسلما با اوضاع نقدینگی که در صنعت قطعه سازی وجود دارد بعید به نظر می رسد این صنعت بتواند نسبت به ارتقاء توان تولید و توسعه و نوسازی در این بخش حرکت موثری داشته باشد.

وی در ادامه با توجه به اهمیت حرکت در مسیر ارتقاء توان قطعه سازان در جریان همکاری های خودرویی افزود : امروز دستیابی به تکنولوژی و ارتقاء دانش تولید قطعات جدید مستلزم سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی است البته حرکت در این مسیر ضمن سرمایه گذاری مناسب ، مستلزم همکاری و تشکیل جوینت ونچر با همتایان خارجی است.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد : بی تردید هر گونه تمرکز و جدیت قطعه سازان بر همکاری و مشارکت با همتایان و برند های برتر خارجی ، ضمن اینکه زمینه ساز قراردادهای قطعی و توسعه سهم داخلی سازی محصولات است بلکه دستیابی به این شرایط سکوی پرتابی برای توسعه صنعت خودرو و دستیابی به کیفیت و قیمت رقابتی خواهد بود.

آزادی تاکید کرد : در حرکت جدیدی که در صنعت خودرو آغاز گردیده انتظار می رود که وزارت صنعت و معدن برنامه‌ای به منظور سرمایه‌گذاری در شرکتهای قطعه سازی و ارتقای توان تولیدات و نوسازی در این صنعت تدوین و عملیاتی نماید.

وی افزود : امروز صنعت خودرو و قطعه سازی ایران برای حضور در عرصه رقابت جهانی راهی جز توسعه محصولات جدید و ارتقاء کیفی تولیدات ندارد و بی شک این امر با برنامه ریزی و همراهی دولت و خودروسازانو قطعه سازان تحقق می یابد.

تاریخ: 
1396/11/27
منبع: 
خبر خودرو