رشد تولید 10 ماهه؛ آهن اسفنجی 14 درصد، گندله 25 درصد

میزان تولید گندله آهن شرکت های بزرگ سنگ آهن طی 10 ماهه 96، 25 درصد افزایش یافت. در این مدت تولید آهن اسفنجی نیز 14درصد رشد یافت.

5 شرکت بزرگ تولیدکننده از ابتدای فروردین تا پایان دی امسال، 26 میلیون و 448 هزار و 917 تن گندله سنگ آهن تولید کردند.

از این میزان، شرکت های گل گهر 9 میلیون و 171 هزار و 987 تن، فولاد مبارکه 6 میلیون و 330 هزار و 374 تن، فولاد خوزستان 5 میلیون و 370 هزار و 233 تن، چادرملو 2 میلیون و 893 هزار و 797 تن و هلدینگ خاورمیانه 2 میلیون و 682 هزار و 526 تن تولید کردند.

میزان تولید این شرکت ها در ماه دی، 2 میلیون و 820 هزار و 90 تن بود که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته، 21 درصد رشد نشان می دهد.

رشد 14 درصدی تولید آهن اسفنجی

10 شرکت تولیدکننده آهن اسفنجی شامل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب، فولاد هرمزگان، فولاد خراسان، سبا، فولاد سفید دشت، آهن و فولاد غدیر، ذوب آهن اصفهان و هلدینگ خاورمیانه طی 10 ماهه امسال، 15 میلیون و 840 هزار و 883 تن آهن اسفنجی تولید کردند که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته، 14 درصد رشد نشان می دهد.

این شرکت ها در ماه دی، یک میلیون و 520 هزار و 124 تن آهن اسفنجی تولید کردند که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته، 11 درصد رشد یافت.

6 شرکت بزرگ تولید کننده کنسانتره آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان دی امسال، 31 میلیون و 181 هزار و 485 تن کنسانتره تولید کردند که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته، 16 درصد افزایش نشان می دهد.

از این میزان، شرکت های گل گهر 11 میلیون و 538 هزار و 114 تن، چادرملو 7 میلیون و 58 هزار و 510 تن، سنگ آهن مرکزی 4 میلیون و 115 هزار و 759 تن، گهر زمین 3 میلیون و 427 هزار و 965 تن، هلدینگ خاورمیانه 3 میلیون و 329 هزار و 161 تن و اپال پارسیان سنگان یک میلیون و 711 هزار و 976 تن تولید کردند.

تاریخ: 
1396/11/28
منبع: 
ایمیدرو